Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky > Veřejné zakázky - archiv

Archiv veřejných zakázek

Výběrové řízení na akci "Rekonstrukce lesních cest v k.ú. Košice u Soběslavi" zajišťuje pro obec Košice na základě usnesaní zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 8.7.2011 firma STAVONA Jihlava spol. s r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava.

V případě zájmu o realizaci zakázky se obracejte na výše uvedenou organizaci se žádostí o poskytnutí podmínek k podání nabídky.

V Košicích dne 14.7.2011

ROK 2012

1.Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

 Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu "Revitalizace parteru kostela a přilehlé zeleně". Obec Košice  zaslala výzvu  o podání nabídky 3 firmám.

1. Ing. Pavel Hofman, Ústrašická 117, 391 11 Planá nad Lužnicí

2.Dagmar Hálová, Samoty 191, 391 11 Planá nad Lužnicí

3. Jiří Polák, Wilsonova 358/58, 392 01 Soběslav

Revitalizace.pdf

Revitalizace, rozpočet.pdf

V Košicích dne 17.7.2012

Výběrová komise dne 17.8.2012 vybrala jako vítěze firmu Ing. Pavel Hofman. V Košicích dne 20.8.2012.

2.Výzva k podání nabídky na akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení Košice"

Obec Košice zaslala výzvu o podání nabídky 3 firmám

1. INTEM s.r.o., Petra z Ústí 1816, 390 02 Tábor

2. ELTRADO s.r.o., Wilsonova 222, 392 01 Soběslav

3. ELSA CB s.r.o., Průmyslová 265, 373 82 Boršov nad Vltavou

Priloha1_Kryci list nabidky.rtf

Priloha2_ProhlaseniZaklKvalif.doc

Priloha3_Prohlaseni_Vazanost.doc

Výkaz výměr Materiál.xls

Výkaz výměr Práce.xlsVýkaz výměr Souhrn.xls

Výkaz výměr Subdodávky.xls

Výkaz výměr GNP.xls

Zadávací dokumentace Košice.pdf

Výzva Košice.pdf

V Košicích dne 10.8.2012

Výběrová komise dne 30.8.2012 vybrala jako vítěze soutěže firmu INTEM s.r.o. Tábor. V Košicích dne 31.8.2012.

3.Výzva k podání nabídky na akci "Oprava chodníku Košice"

Obec Košice zaslala výzvu o podání nabídky 3 firmám

1. Chališ s.r.o., kpt. Jaroše 575/188, Tábor

2. Swietelsky stavební s.r.o., P.O.BOX 38, Tábor Smyslov, 390 02 Tábor

3. Vialit s.r.o., Na Švadlačkách 478/2, 392 01 Soběslav

Výzva Košice.pdf

Zadávací dokumentace Košice.pdf

Výkaz výměr.doc

Priloha1_Kryci list nabidky.rtf

Priloha2_ProhlaseniZaklKvalif.doc

Priloha3_Prohlaseni_Vazanost.doc

V Košicích dne 10.8.2012

Výběrová komise vybrala dne 30.8.2012 jako vítěze soutěže firmu CHALIŠ spol. s r.o. Tábor. V Košicích dne 31.8.2012.

Rok 2013

1. Výzva k podání nabídky na akci "Stavební úpravy kaple v Košicích"

Obec Košice zaslala výzvu o podání nabídky 3 firmám

1. Klicman - stavby s.r.o., Komenského 1331, 390 02 Tábor

2. PROTOM Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice

3. Suda Roman, Košice čp. 49

krycí list nabídky kaple.rtf

Kaple oprava Košice soupis prací,dod.a služeb.xls

Výzva Košice kaple.pdf 

Příloha č. 2 kaple.doc

Příloha č. 3 kaple.doc

V Košicích dne 26.4.2013

Protože na uvedenou akci byla podána pouze jedna nabídka od firmy Klicman - stavby s.r.o., Komenského 1331, 390 02 Tábor, odsouhlasila výběrová komise dne 22.5.2013 přidělit zakázku této firmě. 

2.  Oprava chodníků u základní školy a bytovky v Košicích

Stavební práce v hodnotě do 500.000,-Kč. Dle směrnice o veřejných zakázkách lze zakázku  zadat přímo firmě. Uchazeči o zakázku se mohou informovat na OÚ v Košicích tel. 381270141, 602494106.

V Košicích dne 26.4.2013

 Portože se jedná o zakázku malého rozsahu byla zakázka přidělena, dle směrnice o veřejných zakázkách, firmě Chališ spol. s r.o., kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor-Klokoty a dne 21.5.2013 byla podepsána smlouva o dílo.

3. Rekonstrukce sociálního zařízení mateřské školy v Košicích

Stavební práce v hodnotě do 500.000,-Kč. Dle směrnice o veřejných zakázkách lze zakázku zadat přímo firmě. Uchazeči o zakázku se mohou informovat na OÚ v Košicích tel. 381270141, 602494106. Případně osobně.

V Košicích dne 26.4.2013

Protože se jedná o zakázku malého rozsahu byla zakázka přidělena, dle směrnice o veřejných zakázkách, firmě Klicman-stavby s.r.o., Komenského 1331, 390 02 Tábor a dne 27.5.2013 byla podepsána smlouva o dílo.

Rok 2014

1.  Oprava chodníku ke hřbitovu v Košicích část 1 a část 2

Stavební práce v hodnotě cca 730.000,-Kč. Akce je rozdělena do dvou částí , část 1 v hodnotě cca 406.000,-Kč a část 2 v hodnotě cca 324.000,-Kč. Protože se jedná o zakázku malého rozsahu, je možno dle směrnice o veřejných zakázkách, zadat zakázku přímo firmě bez výběrového řízení. To neznamená, že se nemusí přihlásit více uchazečů. Uchazeči o zakázku se mohou informovat o podmínkách na OÚ v Košicích tel. 38127014, 602494106, e-mail starosta@obeckosice.cz  případně osobně. Nabídky je nutno podat do 20.5.2014. 

.hppscan1.pdf    hppscan2.pdf

V Košicích dne 30.4.2014

2.   Zateplení obecního úřadu v Košicích u Soběslavi č.p. 47

Stavební práce v hodnotě cca 2 420 000,-Kč včetně DPH. Protože se jedná o zakázku malého rozsahu budou dle směrnice OÚ, O veřejných zakázkách,  požádány min. 3 firmy o vypracování nabídky a následně proveden výběr dodavatele. To však neznamená, že nabídku nemůže předložit více uchazečů. Uchazeči si podmínky zakázky zjistí na níže uvedených přílohách. Další informace lze získat na tel. 381270141 nebo 602494106. Nabídky je nutno podat do 23.6.2014 do 10.00hod.

Výzva a zadávačka OPŽP Košice zateplení final.docx ;  OÚ KOŠICE_EŠOB_NOVÝ.pdf ; 

OÚ KOŠICE_PEN_PROTOKOL.pdf ;  Zateplení OÚ v Košicích u Soběslavi čp.47 - poptávkový výkaz výměr pro nabídku 2014 SO 01.xlsx ;  1.02.pdf ;  1.03.pdf ;  1.04.pdf ;  1.05.pdf ;  1.06.pdf ;  1.07.pdf ;  1.08.pdf ;  1.09.pdf ;  1.10.pdf ;  1.11.pdf ;  1.12.pdf ;  1.13.pdf ;  1.14.pdf ;  1.15.pdf ;  1.16.pdf ; C2_3.pdf ; C4.pdf ; ZATEPLENÍ OÚ_DET_ZATEPL.pdf ; PZ+STZ_DSP.pdf ;   TZ_SO 01_DSP.pdf                                                              

V Košicích dne 27.5.2014

3.  Oprava kaple v Doubí

Stavební práce v hodnotě 319.926,-Kč včetně DPH. Protože se jedná o zakázku malého rozsahu, bylo dle směrnice OÚ, O veřejných zakázkách, rozhodnuto zastupitelstvem obce dne 6.6.2014, přidělit zakázku bez výběrového řízení přímo dodavateli. Zakázku získala fa. Klicman-stavby s.r.o., Komenského 1331, 390 02 Tábor. Uvedená firma realizovala v roce 2013 opravu kaple v Košicích ke spokojenosti všech obyvatel obce. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno výše.

V Košicích dne 10.6.2014

4.  Zastávky Košice, Doubí I/3 

Stavební práce v hodnotě 99.804,-Kč včetně DPH. Protože se jedná o zakázku malého rozsahu, bylo dle směrnice OÚ, O veřejných zakázkách, rozhodnuto zastupitelstvem obce dne 6.6.2014, přidělit zakázku bez výběrového řízení přímo dodavateli. Zakázku získala fa. Chališ s.r.o., kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor.

V Košicích dne 10.6.2014