Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinná publicita

Povinná publicita

SPRN-KC-3-123110609120.jpg

Splašková kanalizace v obci Doubí

Cílem tohoto projektu je vybudování splaškové kanalizace v celé místní části Doubí, zajištění odvedení a čištění splaškových vod.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

SPRN-KC-3-123082109540.jpg

 

Kulturní dům Košice

Název operace: Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Cíl operace: podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Lužnice z.s.

Cílem tohoto projektu je dovybavení sálu kulturního domu Košice. Jedná se konkrétně o nákup 70ks restauračních stolů a přenosné ozvučovací aparatury.

Akce je spolufinancována z rozpočtu České republiky a rozpočtu společenství Evropské unie z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

Způsobilé výdaje akce celkem:                                               290.900,- Kč

Výdaje pro spolufinancování (Dotace)  (Kč)  (80%)                232.792,- Kč

Z toho: příspěvek společenství - EU (Kč)                               148.986,- Kč 

            příspěvek z národních zdrojů  (Kč)                               83.806,- Kč 

Vlastní zdroje                                                                            58.198,- Kč 

                                                                                                                 

    logo_EU.jpg                          Logo_leader.JPG

 

 

 

 

 

Sanace požární nádrže na parc. KN 1710/30, k.ú. Košice u Soběslavi 

Akce "Sanace požární nádrže na parc. KN 1710/30, k.ú. Košice u Soběslavi" byla spolufinancována z "Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022" z rozpočtu Jihočeského kraje.

Způsobilé výdaje akce celkem: 1.312.716,35,-

Z toho dotace Jihočeského kraje: 260.000,-

Zhotovitel: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.

logo.jpg

 

 

 

Oprava sociálního zařízení - sál KD Košice

Akce ,,Oprava sociálního zařízení - sál KD Košice" byla spolufinancována z ,,Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020" z rozpočtu Jihočeského kraje.

Způsobilé výdaje akce celkem: 678.272,7,-

Z toho dotace z Jihočeského kraje: 290.000,-

Zhotovitel: ACHIVA EXPERT s.r.o., Budovatelů 2623, Tábor 

Jihočeský kraj - logo

 

Oprava místního rozhlasu v obci Košice

Akce ,, Oprava místního rozhlasu v obci Košice" byla spolufinancována z ,,Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021" z rozpočtu Jihočeského kraje.

Způsobilé výdaje akce celkem: 488 189,02 Kč

Z toho dotace z Jihočeského kraje: 250 000,00Kč

Dodavatel akce: SOVT-RADIO spol. s r.o., Budějovická 1320, 389 01 Vodňany

  logo.jpg

 

Obec Košice-sběrná místa a kontejnery

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií- Fondem soudržnosti v rámci OPŽP

Způsobilé výdaje akce celkem: 774 561 Kč

Z toho dotace EU: 632 877 Kč 

Obec Košice - Sběrná místa a kontejnery.pdf