Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Obrázek obce

Větrná elektrárna

Vážení spoluobčané, v loňském roce společnost meridian Nová Energie s.r.o. projevila zájem výstavby větrné elektrárny na našem území. Na této stránce Vám přinášíme ucelené informace o celém projektu. Cílem zastupitelstva obce Košice je, abyste Vy, spoluobčané, měli k dispozici veškeré informace a v anketě, kterou plánujeme v obci uspořádat, se mohli k vyjádřit. Váš názor bude jedním z podkladů při rozhodování zastupitelstva, zda výstavbu elektrárny podpoří, či nikoliv.

Obecně o větrných elektrárnách

Větrné elektrárny jsou čistý zdroj energie. Pomáhají snížit český příspěvek ke globálním změnám klimatu i závislost na cizích zdrojích. Vytvářejí nová pracovní místa a mohou představovat významný zdroj příjmů pro obce. Vítr je obnovitelný zdroj energie, který lze využít téměř všude. Větrné elektrárny vyprodukují čistou elektřinu bez vzniku odpadů nebo emisí. Lidé využívají sílu větru už od starověku. Pomáhal jim jako pohon pro zavlažovací zařízení nebo si jistě vybavíte klasické mlýny na mletí obilí. Větrných elektráren je několik typů, a než se někde začnou stavět, je třeba alespoň půl roku zkoumat povětrnostní podmínky dané lokality. Důležitá je nejenom četnost větru, ale i jeho síla.

Záměr výstavby v obci Košice

Pro vhodnost území pro umístění větrné elektrárny je zapotřebí, aby byly splněny následující předpoklady:
  • předpoklad dostatečné síly větru. (průměr min. 5,5m/s)
  • předpoklad absence zvláštní ochrany území (ochrana přírody, ochranná pásma infrastruktury, lesy atd)
  • předpoklad dostatečné vzdálenosti od obydlí (dodržet min. kilometrovou vzdálenost od sídelních jednotek)
  • předpoklad připojení do rozvodné elektrické sítě
  • souhlas Ministerstva obrany, Řízení letového provozu a Úřadu pro civilní obranu
  • vhodná přístupová cesta pro dopravu dílu VtE a vhodné podloží

 

O obci

Obec Košice

Obec Košice se nachází nedaleko Soběslavi v jihočeském kraji. Historie obce sahá až do 13.století.

Obec se skládá za tří místních částí Košice, Doubí a Borek. V současné době zde žije 772 obyvatel, rozloha obce činí téměř 14 čtverečních kilometrů a obec je rozdělena do dvou katastrálních území, Košice a Doubí.

V obci je základní škola 1. - 5. ročník a rovněž mateřská školka. Velmi dobrá je dopravní dostupnost, jak autobusem tak vlakem.