Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška obce Košice 1/1998  "O kumunikacích"  ze dne 27.10.7998

Obecně závazná vyhláška obce Košice č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

od 1.12.1998

od 1.1.2002

Vyhláška obce Košice 4/2003  "O místních poplatcích"  ze dne 25.9.2003

od 25.3.2003

Vyhláška obce Košice 5/2003  "O místních poplatcích" z e dne 4.12.2003 od 1.1.2004
Vyhláška obce Košice 6/2003  "Požární řád"  ze dne 4.12.2003 od 21.1.2004
Vyhláška obce Košice 7/2003  "O komunálních odpadech" z e dne 4.12.2003

od 1.1.2004

Vyhláška obce Košice 1/2004 " O zrušení OZVč. 23/1997

Vyhláška obce Košice 2/2004 "Závazná část územního plánu obce Košice

Vyhláška obce Košice 1/2005  "O školském obvodě"  ze dne 24.11.2005

Vyhláška obce Košice 1/2006 "O místním poplatku za odstraňování komunálních odpadů"

Vyhláška obce Košice 1/2008 "Úhrada vodného ve dvousložkové formě"

Vyhláška obce Košice 2/2008 "O místním poplatku za odstraňování komunálního odpadu"

 Vyhláška č.1/2010.pdf  o místních poplatcích

Vyhláška č. 2/2010.pdf, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních bodpadů

Vyhláška č. 1/2011.pdf, kterou se mění OZV č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška č. 1/2012 poplatek.tif za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívíní a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 1/2013 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů.tif

OZV č.1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  OZV č.1-2014,poplatek popelnice.pdf

OZV 1-2015 odpady o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Košice.pdf

OZV poplatky 2-2015 o místních poplatcích.pdf

OZV 3- 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

OZV 1-2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.pdf

OZV 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf,Příloha č.1k OZV 1/2018.pdf

OZV 1/2019 o místních poplatcích. Příloha č.1 k OZV 1-2019.Dokument ve formátu pdf.

OZV 2-2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Příloha č.1 k OZV 2-2019.Dokumenty ve formátu pdf

Řád veřejného pohřebiště obce Košice. Dokument ve formátu docx.

OZV 1/2021 o místním poplatku z pobytu. Dokument ve formátu doc.

SPRN-KC-3-124010409080OZV 3/2021 O stanovení systému odpadového hospodářství. Dokument ve formátu pdf.

od 1.1.2005

od 30.12.2004

od.1.1.2006

od 1.1.2007

od 1.4.2008

od 1.1.2009

od 1.1.2011

 

od 1.1.2011

od 1.4.2011

 

 od 1.1.2013

od 20.9.2013

od1.1.2015

 

od 1.4.2015

 

od 1.1.2020

od 1.1.2020

 

od 1.6.2020

od 15.7.2021 

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Usnesení zastupitelstva